Archives

Posts Tagged ‘interview’

Разговор с Панайот Добриков, един от авторите на книгата “Програмиране = ++Алгоритми;” Ще успее ли Java да се нало­жи като основен език за прог­рамиране и ще измести ли С++? Кой ще е езикът за прог­рамиране на този век? За това дали ще се наложи -тя вече се е наложила. Всички сме свидетели на множество ус­пешни Java […]

Jul 20th, 2003 | Filed under News